Sk En

Pavel Lacko (coach)

Študoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave a Univerzite v Kodani. Absolvent LL.M. štúdia na Právnickej fakulte Univerzity v Cambridge (zameranie: obchodné právo).

V súčasnosti advokát spolupracujúci s advokátskou kanceláriou v AK Motúzová.

Zúčastnil sa súťaže Willem C. Vis Moot v roku 2009 ako študent. Od roku 2010 coach tímu Univerzity Komenského v Bratislave.

Vyučuje predmety Commercial Litigation with Transnational Aspects a International Trade and Investment Arbitration na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Michal Hrušovský (coach)

Absolvent Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

V súčasnosti advokát spolupracujúci s advokátskou kanceláriou Ernst & Young Law s.r.o.

Účastník súťaže Willem C. Vis Moot v roku 2009 a 2010 ako študent. Od roku 2011 coach tímu Univerzity Komenského v Bratislave.

Vyučuje predmety Commercial Litigation with Transnational Aspects a International Trade and Investment Arbitration na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.


Členovia tímu:

N

Dárius Balasko

Tobiáš Bulla

ADAM KLIŽAN

Bronislava Ratkovská


účastníci z minulých rokov:

Štefan Ágh (2016)

Roman Baranec (2014-2015)

Štefan Bašista (2014-2015)

Mariana Bezeková (2010)

Anna Bojová (2016)

Juraj Cvacho (2012)

Martina Činčárová (2013)

Patrícia Dutková (2015)

Daniel Ďuriač (2015)

Alexandra Hamranová (2013)

Natália Hangáčová (2017)

Slavomíra Henčeková (2011, 2012)

Ágnes Horváthová (2009)

Anna Chmeliarová (2012)

Barbora Ivanová (2014, 2016)

Jakub Jošt (2011)

Jakub Jurčo (2017)

Jakub Kamenický (2013)

Simona Katerinková (2016)

Lucius Klobučník (2012)

Andrej Kostroš (2017)

Pavol Kundrik (2009)

Ján Lazur (2009)

Enriko Maliňák (2017)

Lenka Matejašáková (2010, 2011)

Dávid Mikuš (2017)

Lenka Mišová (2011)

Vladimíra Muravská (2013)

Stanislav Mydlo (2011, 2012)

Mária Novysedláková (2010-2013)

Andrea Snopeková (2014-2015, 2017)

Lenka Staníková (2013)

Jana Zbyvatelová (2012)

Kristína Zeleníková (2012)