Sk En

Pavel Lacko (coach)

Študoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave a Univerzite v Kodani. Absolvent LL.M. štúdia na Právnickej fakulte Univerzity v Cambridge (zameranie: obchodné právo).

V súčasnosti advokát spolupracujúci s advokátskou kanceláriou Motúzová & Lacko.

Zúčastnil sa súťaže Willem C. Vis Moot v roku 2009 ako študent. Od roku 2010 coach tímu Univerzity Komenského v Bratislave.

Vyučuje predmety Commercial Litigation with Transnational Aspects a International Trade and Investment Arbitration na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Michal Hrušovský (coach)

Absolvent Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

V súčasnosti advokát spolupracujúci s advokátskou kanceláriou Kinstellar, s.r.o.

Účastník súťaže Willem C. Vis Moot v roku 2009 a 2010 ako študent. Od roku 2011 coach tímu Univerzity Komenského v Bratislave.

Vyučuje predmety Commercial Litigation with Transnational Aspects a International Trade and Investment Arbitration na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.


Členovia tímu:

miriama bičanová

Stanislav bojnanský

alžbeta Djurbová

Jakub dolina

Ana tabagari


účastníci z minulých rokov:

Štefan Ágh (2016)

Roman Baranec (2014-2015)

Dárius Balasko (2018)

Štefan Bašista (2014-2015)

Mariana Bezeková (2010)

Anna Bojová (2016)

Tobiáš Bulla (2018)

Juraj Cvacho (2012)

Martina Činčárová (2013)

Patrícia Dutková (2015)

Daniel Ďuriač (2015)

Alexandra Hamranová (2013)

Natália Hangáčová (2017)

Slavomíra Henčeková (2011, 2012)

Ágnes Horváthová (2009)

Anna Chmeliarová (2012)

Barbora Ivanová (2014, 2016)

Jakub Jošt (2011)

Jakub Jurčo (2017)

Jakub Kamenický (2013)

Simona Katerinková (2016)

Adam Kližan (2018)

Lucius Klobučník (2012)

Andrej Kostroš (2017)

Pavol Kundrik (2009)

Ján Lazur (2009)

Enriko Maliňák (2017)

Lenka Matejašáková (2010, 2011)

Dávid Mikuš (2017)

Lenka Mišová (2011)

Vladimíra Muravská (2013)

Stanislav Mydlo (2011, 2012)

Mária Novysedláková (2010-2013)

Bronislava Ratkovská (2018)

Andrea Snopeková (2014-2015, 2017)

Lenka Staníková (2013)

Jana Zbyvatelová (2012)

Kristína Zeleníková (2012)