Sk En

Týmto by sme chceli vyjadriť poďakovanie sponzorom za ich podporu: